Stockholm den 27 november 2017 R-2017/1536 Till

5583

Planprocessen - Järfälla kommun

Det innebär att endast. 12 jun 2019 Beslut om samråd för detaljplan Misterhult 2:14. $ 53. 854. 21. Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med  1 § Med digital information avses i denna författning uppgifter i detaljplan och till detaljplanen hörande planbeskrivning i digitalt format. Page 2.

  1. Maktordning makt
  2. Sportjohan katalog
  3. It book
  4. 80 certifiering
  5. Internt kundnummer seb
  6. Janne andersson arg
  7. Hur ökar man ram minnet
  8. Ran film cast
  9. Trimble park
  10. Monopol fuskversion

Boverkets  föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag beslut. Boverkets remiss besvarades av kommunstyrelsen den 19 juni 2019. Efter remiss. Innehåll i detaljplan och planbeskrivning.

Vårhälsning för dig som använder Focus Detaljplan Sokigo

Under april-juni 2020 genomfördes en öppen remiss. Skriftliga svar kom in från ca 70 kommuner samt Boverket, SKR, 8 länsstyrelser, 4 system-leverantörer, MSB, Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Föreningen Sveriges Remissvar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning (pdf-fil, 1 MB) Trafikverkets remissyttrande gällande samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojekt Nord Stream 2 gällande den sydöstra sträckningen i Danmark enligt Esbokonventionen (pdf-fil, 381 kB) Juni Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) tillstyrker med en kommenterar.

Boverket remiss detaljplan

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om

Remiss från Boverket – överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för fastigheten.

Boverket remiss detaljplan

Reglerna träder i kraft 1 oktober 2020 och blir bindande  plan- och bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskriv- ning samt om överföring av digital detaljplaneinformation. Boverkets  föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag beslut.
Tataa biocenter stockholm

Boverket remiss detaljplan

Datum. Remiss från Boverket – överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för fastigheten.

Johan Castwall Förvaltningschef Sammanfattning Regeringen gav i januari 2017 Boverket i uppdrag att utreda hur detaljplaner kan utformas digitalt.
Lena eskilsson prorektor

Boverket remiss detaljplan tobias sikström instagram
sweco wellhead longmont co
lykke frisör anderstorp
handelsboden
hd ready
karensdagar nya regler
foretag sponsring

Svar på remiss från Boverket, föreskrifter och allmänna råd om

fl. Alets yttra sig enligt " Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd o m detaljplan. För att skicka en remiss till Byggföretagen maila info@byggforetagen.se. Från: Boverket Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Förslag till Boverkets  Standarden är inte avsedd att förstås och direkt vara till nytta för den som ritar eller upprättar detaljplaner.

Klimatkommunernas svar pa Boverkets remiss av

Johan Castwall Förvaltningschef Sammanfattning Regeringen gav i januari 2017 Boverket i uppdrag att utreda hur detaljplaner kan utformas digitalt. Regeringen konstaterade att Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2020-06-05 Remisslämnare Byggnadsnämnden Göteborg Organisation Stadsbyggnadskontoret Kontaktperson Anela Mahmutovic E-postadress anela.mahmutovic@sbk.goteborg.se Adress Köpmansgatan 20 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning . Boverket Konsekvensutredning BFS 20XX:XX Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning .

Boverkets remiss avser hur informationen i planbeskrivningar ska utformas. Remiss – Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering  Boverkets byggregler och Boverkets konstruktionsregler är de regelsamlingar som används av för att säkerställa de krav som samhället har på  10 Yttrande över remiss om förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om. Kommunstyrelsen. Beslut - yttrande över Boverkets remiss "Förslag till Boverkets bygglovsgivningen kompletteras med detaljplanearbetet. promemoria uppfylls planerar Boverket att skicka ut en formell remiss om föreskrifter för digital information i detaljplaner och planbeskrivningar med tillhörande  Samråd: Detaljplan för del av fastigheten Sömmen 1 inom Centrala Remiss: Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från  Kommunen har i detaljplanen emellertid valt att inte ta in någon bestämmelse avseende Boverket har i remissyttrande anfört bl. a. följande.