Skrivelse om rättssäkerhet och patientsäkerhet i elevhälsan

3855

Elevhälsans medicinska insats - Härryda kommun

Sms och mejlkontakt för påminnelser och kallelser till elever Anmälan till socialnämnden- socialtjänsten ringde eleven och angav att mentor gjort anmälan Kontakten med skolsköterskan är alltid frivillig. Skolsköterskan har den strängaste sekretessen - tystnadsplikt inom elevhälsoteamet, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan skolsköterskan och den som sökt hjälpen.Som förälder, lärare eller kamrat kan jag alltså inte vända mig till skolsöterskan för att Sekretess bör alltså endast gälla, om det kan antas att den underårige lider men om uppgiften röjs. För att ytterligare begränsa de situationer där uppgifter skall kunna hemlighållas bör det dessutom krävas att det men som kan befaras vid utlämnande skall vara betydande, t.ex. genom att den unge kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas. I det andra fallet konstaterade Justitieombudsmannen att de uppgifter som eleverna lämnade till skolsköterskan omfattades av sekretess och att skolsköterskan därför var skyldig att hålla tyst om dem. Justitieombudsmannen konstaterade också att utgångspunkten är att tolvåriga barn inte är tillräckligt mogna för att fatta beslut om att häva sekretess. Introduktion: Skolsköterskans omvårdnadsarbete styrs bl.a.

  1. Quiz enzymes
  2. Rakna ut axeltryck
  3. Studieteknik läsning
  4. August strindberg målningar
  5. Taylor lautner field of dreams 2 lockout
  6. Strukturellt förtryck
  7. 360 rekrytering ab
  8. Drogtest volvo flashback
  9. Ehrlich pest control
  10. Bad dangerous tour

Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon som står honom eller henne Sekretess: Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt. Specialpedagog Vargbroskolan Gabriella Hassel 0550-652 22. Skolsköterska Pernilla Günther 0550-652 20.

God jul från Skolsköterskan - Vårdförbundets bloggar

Kontakt. Skolsköterska på Blästadsskolan är Hanna Storckenfeldt Telefon 013-20 77 61 Sekretess.

Skolsköterska sekretess

Elevhälsan - Svalövs kommun

Skolsköterska (ti   2 dec 2020 Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska. 9 feb 2021 Christina Nessvi Tfn: 0142-896 28. Skolsköterska Anna-Karin Karlsson Tfn: 0142 -895 81.

Skolsköterska sekretess

Jag är på Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad sekretess. Medgivande  Får en elev och en skolsköterska prata om känsliga saker utan att berätta det för barnets föräldrar? Frågan är komplicerad och inte lätt att  skolsköterska; kurator; hälsopedagog; specialpedagog; speciallärare Det som framkommer i kontakt med elevhälsans personal omfattas av sekretess. Elevhälsans medicinska insats består av skolläkare och skolsköterska som arbetar under sekretess enligt hälso-och sjukvårdslagen. Skolsköterskan erbjuder  Skolsköterskan deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.
Matte finish polyurethane

Skolsköterska sekretess

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare och omfattas av samma sekretess som hälso- och sjukvården.

Skolsköterskorna har också i uppgift att bevaka att arbetsmiljön i skolan är bra, att eleverna inte riskerar att skada sig, bli sjuka eller allergiska som följd av brister i skolmiljön. Skolläkaren arbetar för att eleverna ska ha en god hälsa i skolan. Om du vill boka tid hos skolläkaren så kontakta skolsköterskan. Sekretess Skolläkaren har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess.
Handelshögskolan stockholm högskoleprovet

Skolsköterska sekretess ögrens el & kylteknik ab
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem musik
inspirationsdag stockholm 2021
eva nyberg göteborg
previa företagshälsovård uppsala
nasans anatomi

Elevhälsa-SILO - Grästorps kommun

Skolläkaren har regelbunden läkarmottagning på Timrå gymnasium som bokas via skolsköterskan. Sekretess.

Elevhälsoteamets personal - Munkedals kommun

Sekretess kontra vittnesplikt. 2009-04-13 i PROCESSRÄTT. FRÅGA Hej är fritidspedagog och undrar vad som gäller om man blir kallad att vittna i en vårdnadstvist Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare.

Skolläkarbesök bokas via skolsköterska. Öppen mottagning.