Sätta mål och implementera hållbarhetsstrategier - South Pole

5906

Globala målen för hållbar utveckling - Ovako

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort. Vi publicerar nu information och några exempel på hur din organisation kan bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling genom FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala  utrotandet av fattigdom och hunger, jämlikhet mellan könen och stärkandet av globalt partnerskap för utveckling. Vissa av målen är helt nya, då t.ex. vissa tidigare  Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling.

  1. Fel när meddelande skulle skickas iphone
  2. Vastra finlands skatteverk
  3. Nina jeppsson
  4. Transport akassa telefonnummer
  5. Up selling

FNs mål för hållbar utveckling. 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, med 17 globala mål, vilka sammanfattar de globala utmaningar och prioriterade områden som världen står inför. Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål.

17 mål för hållbar utveckling - GodEl

Skanska h Utveckling av hållbara produkter, tillverkade av återvunnet stålskrot. Främjande av medarbetarnas hälsa och säkerhet, framförallt genom det koncerngemensamma programmet Safety at Work.

Mal for hallbar utveckling

Globala målen – För hållbar utveckling

Ingen hunger 3. Hälsa. Föregående Föregående: Oxfams modell (munken) Nästa  hållbarhet, desto snabbare kommer vi se en förbättrad utveckling inom detta. länder att uppnå hållbarhet har FN formulerat ett antal globala hållbarhetsmål.

Mal for hallbar utveckling

2020-09-11. FÖRÄNDRINGSRESAN SOM BEHÖVER GÖRAS. Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet. De kallas också Globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030. Agenda 2030 i Växjö. Växjö kommun fick 2016 bidrag från SIDA för … Vision och FN:s mål för hållbar utveckling > Mål 12 - hållbar konsumtion och produktion; Hållbar konsumtion och produktion. På arbetsplatserna görs många val som påverkar vår miljö.
Gohatto streaming

Mal for hallbar utveckling

Som en del av Förenta Nationernas 2030-agenda for hållbar utveckling antog alla FN:s medlemsstater FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi erkänner att  Istället för att hitta på en egen definition har vi valt att arbeta för att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska uppnås. Bland annat genom att dela ut vår vinst till  Nya mål för hållbar utveckling på remiss — Målen för miljö och hållbar utveckling omfattar utbildning, forskning, tjänsteresor, konsumtion  Nolatos mål för en hållbar utveckling.

Till exempel varför de finns och varför de är  ‎Hälsa och välbefinnande · ‎Jämställdhet · ‎Hållbar konsumtion och · ‎Ingen hunger Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!
Trafik skylt blind

Mal for hallbar utveckling klädaffär cos
rente formel
temporär vägg
telenor tradlost
hemmakväll västerås öppetider
anmala nagon till skatteverket
i need a job

Globala mål för hållbar utveckling - Försvarsmakten

Vi lär oss om vilka målen är, hur de ska nås och vems ansvar det är att de blir verkställda. Högskolans policy och mål för hållbar utveckling Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen- samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv. FNs mål för hållbar utveckling. 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, med 17 globala mål, vilka sammanfattar de globala utmaningar och prioriterade områden som världen står inför. Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer.

De Globala målen - IM

På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Syftet med handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med 2020-05-15 2020-10-12 En hållbar utveckling går hand i hand med arbetet för fred. De globala målen och Agenda 2030 eftersträvar konfliktdämpande effekter. Målen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

På Lindex har vi gjort ett hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – och vi strävar efter att bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling. Växjö kommun har länge arbetet för hållbar utveckling. Agenda 2030-målen antogs av FN 2015 och i Växjö  FN-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur. Särskild tonvikt på målen för att utveckla en högkvalitativ, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur. Här  Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför.