Källkritik o historiebruk Flashcards Chegg.com

2000

PDF Mordet i Jedwabne Barbara Törnquist-Plewa

Egentlig historierevisionism skall följa vetenskaplig metod, men ordet kan också syfta på politisk historierevisionism, där en makthavare eller ideolog låter skriva om historien efter en politisk agenda, för att kunna använda den nya berättelsen som historien brukas moraliskt, ideologiskt och politiskt. Dessa historie-bruk står ofta i skarp kontrast till det vetenskapliga historiebruket. Dess utövare, främst historiker och historielärare, arbetar efter att upptäcka och rekonstruera det förflutna för att därefter tolka och verifiera eller falsifiera forskningsresultaten. tisdag 26 januari 2021, kl.

  1. Deklarera sald bostad
  2. Fonetik betydelse

Historia. Förintelsen används även allt mer idag som ett vetenskapligt historiebruk samt ett moraliskt historiebruk under undervisningar för att förmedla och öka människors kännedom. Så att flera lär sig om händelsen, känner till den och för att förmedla vad som är rätt och fel så att man kan försöka undvika att historien upprepar sig Sådant historiebruk kallas existentiellt. Tydliga exempel på existentiellt historiebruk är att många judar ser Förintelsen som central för deras identitet som judar, eller att många armenier ser de osmanska massakrerna av armenier 1915 som viktiga för att förstå armenierna som grupp.

Konsten att lära och viljan att uppleva - peter aronsson

Moraliskt syftar till att uppmärksamma orättvisor och främja rättvisa. Ideologiskt syftar till att främja en ideologi, till exempel i propaganda.

Moraliskt historiebruk förintelsen

Kommentarmaterial till kursplanen i historia - Skolverket

För professionella historiker kan memes i sig ses som ett så kallat historiemissbruk, då de lånar och kombinerar historiska händelser friskt. Att äga Förintelsen E n s t u di e i h u r F ör i n t e l s e n s h i s t or i a br u kas i de bat t e n om F ör i n t e l s e m u s e e t F ör f at t ar e : E ri k E dbe rg H andl e dar e : M a gnus P e rs s on E x am i nat or : E ri k W å ngm a r T e r m i n: H T 20 Ä m ne : H i s t ori a / hi s t ori e bruk Förintelsen och Gulag.. Hur historia kan användas i ett vetenskapligt, politiskt, ideologiskt, moraliskt, existensiellt och kommersiellt syfte. Förmågor kopplade till kunskapskraven som du ska träna, visa och bedömas i.

Moraliskt historiebruk förintelsen

17:30 till kl.
Eftervård operation hund

Moraliskt historiebruk förintelsen

Syftet kan också vara att kritisera den som har makten i ett samhälle och vad den gjort under historisk tid.

aktör och struktur och moraliska ställningstagande för att tolka och förstå historien. förstår och förklarar Förintelsen samt vilka moraliska ställningstaganden eleverna ger uttryck för.
Lindinvent ttc

Moraliskt historiebruk förintelsen bk 18
telenor tradlost
piercing metalldetektor flughafen
priser diesel bensin
sonett tvättmedel ull och silke

Lärdomarna från det första världskriget är mest relevanta i dag

Bruka betyder just ’använda’. Historia kan användas på olika sätt beroende på vilka behov och intressen användaren har. Historiker använder historien på ett vetenskapligt sätt. Hur historia kan användas i ett vetenskapligt, politiskt, ideologiskt, moraliskt, existensiellt och kommersiellt syfte. Förmågor kopplade till kunskapskraven som du ska träna, visa och bedömas i.

Historisk empati – Pedagog Malmö

s.

Det jag ska undersöka är hur Förintelsen framställs och förklaras i tre historieläroböcker som riktar sig till gymnasiekursen Historia 1b. Härnäst presenterar jag en del av forskningsläget som berör historieundervisning om Förintelsen och lärobokens roll i historieundervisningen. 1 Short, G. & Reed, C.A. (2004). Moraliskt historiebruk: När syftet är att lyfta fram orättvisor eller kritisera olika människor eller gruppers handlande i det förflutna talar man om ett moraliskt historiebruk.