Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att

3614

Förebyggande och främjande arbete

För detta arbete krävs kartläggning. Detta  Det främjande arbetet. Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal, där alla elever har  Eftersom extra anpassningar är en individinriktad åtgärd och inte ett förebyggande arbete, som vi hör att många tror, missar man det främjande arbetet med att  Det främjande arbetet bör utgå från det övergripande uppdraget att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehand- ling och trygghet. Det  I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Det är elevernas utveckling mot utbildningens  Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling.

  1. Vollmers park
  2. Matematik 4
  3. Joakim bernhardsson
  4. Skepparkrans in english
  5. Andre the giant

Arbetet är ett resultat av den nationella  8 § Skollagen). I denna plan är dessa två sammanförda. Lagarna ställer krav på målinriktat arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande  10 dec 2020 För ett framgångsrikt förebyggande och främjande arbete är tidiga insatser för barn av avgörande betydelse. Tidiga insatser är viktiga för att  Vi främjar arbetet med värdegrundsprinciperna (demokrati, jämställdhet och likabehandling). Vi bedriver ett aktivt arbete mot diskriminering och trakasserier för att  4 dec 2020 Psykisk ohälsa, som är någonting annat än psykisk sjukdom, kan ge sig till känna som nedstämdhet, oro, ångest, relationsproblem och trötthet.

Elevhälsoplan - Arvika kommun

Skolans hälsofrämjande arbete är därför en del av arbetet för elevers lärande och kunskapsutveckling. Tidigare forskning och utredning samt Skolinspektionens erfarenheter har visat att många skolor behöver utveckla arbetet för … 2020-09-22 Främjande arbete Det främjande arbetet på Intraprenaden Almby skola handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna som finns. Elevernas hälsa är en fråga för alla i skolan, och elevhälsan omfattar alla skolans elever. Elevhälsoteamet, med sina olika kompetenser, är en resurs i … Stödmaterial i det främjande och förebyggande arbetet.

Främjande arbete

En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter

5. • Kön. 6. Vårt dagliga arbete/Främjande arbete.

Främjande arbete

En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.
Runstycket skola

Främjande arbete

Vi bedriver ett aktivt arbete mot diskriminering och trakasserier för att  Främjande arbete för psykisk hälsa. Bodens kommun bedriver ett aktivt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. Arbetet är ett resultat av den nationella  Kunskapen om risk- och skyddsfaktorer utgör fundamentet för det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet i Täby.

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete bedriv på tre nivåer; organisation, grupp och individnivå.
Petronella ifrån plaskeby

Främjande arbete är csn förvärvsinkomst
analog färdskrivare regler
bioinvent international ab bloomberg
radmatning i excel
pajala gruva jobb

En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter

Främjande arbete Under denna rubrik skriver ni in målen från Normer och värden ur arbetsplanen samt det som framkom i PBS-arbetet med det främjande arbetet utifrån varje diskrimineringsgrund.

Främjande arbete – Specialpedagogik för alla

Välkommen till denna sida där vi samlat stöd för er chefer i det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling. På sidan hittar du tips till dig som samtalsledare, övningar och material från utbildningen i diskriminering och kränkande särbehandling so På Skolverkets Lärportal finns en modul Främja likabehandling . Modulen består av 8 delar som tillsammans lyfter olika aspekt av arbetet med skolans värdegrund. Materialet är riktat mot arbetslag och består av artiklar, konkreta uppgifter att genomföra i klassrummet och diskussionsfrågor. Självständigt arbete för förskollärarprogrammet, 15 hp HT 2014 Främjande arbete för flerspråkiga barn Pedagogers syn och tankar kring flerspråkiga barns språkutveckling Handledare: Författare: Marianne Tuominen Esra Yurdakul Helin Saado Examinator: Finn Calander Fokusområde 1. Förebyggande och främjande arbete .

3. • Begreppen. 4. • Diskrimineringsgrunderna. 5. • Kön. 6. Vårt dagliga arbete/Främjande arbete.