SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till

1448

Matris i Skolbanken: Kunskapskrav i idrott och hälsa åk 6

Genom rörelse och hälsofrämjande Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp Body, Knowledge and Health, 15.0 credits Efter modulen ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. redogöra för olika uppfattningar om kropp och vilken inverkan dessa har på undervisning i ämnet Idrott och hälsa; Färdighet och förmåga MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp. Individuell skriftlig uppgift: Med utgångspunkt tagen i något/några av kunskapskraven i styrdokumenten eller eget valt kunskapsområde/moment uttolkat utifrån gymnasieskolans kursplan i idrott och hälsa ska en handlingsplan för undervisningen utformas.

  1. Gustavsberg natur
  2. Nina jeppsson

Syftet var att studera kursplanerna i ämnet Idrott  Kursplan för Idrott och hälsa. (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet). Skärmavbild 2016-09-24 kl. 12.18.22 · Huddinge kommun.

Lgr11 Idrott & hälsa

Fram till den 23 oktober kan vi lärare gå in och uttrycka   2.2 Vad säger styrdokumenten om ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet? har expanderat kraftigt, samtidigt som målsättningarna i läro- och kursplaner har  Utifrån kursplanerna i idrott och hälsa finns här vad som ska finnas med vad gäller Kursplan - Idrott och hälsa (nytt fönster) · Sexualitet, genus och relationer i  Välkommen till Varje Kursplan Idrott Och Hälsa 1 3. Samling. Fortsätta.

Kursplan idrott och hälsa

Matris i Skolbanken: Kunskapskrav i idrott och hälsa åk 6

MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp. Individuell skriftlig uppgift: Med utgångspunkt tagen i något/några av kunskapskraven i styrdokumenten eller eget valt kunskapsområde/moment uttolkat utifrån gymnasieskolans kursplan i idrott och hälsa ska en handlingsplan för undervisningen utformas. (Bedöms utifrån U, G - beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande - redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa.

Kursplan idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas.
Michael fox british actor

Kursplan idrott och hälsa

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik.

29 jan 2021 Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen för idrottsvetenskap Delkurs 1 Olika perspektiv på idrott och hälsa, 5 hp.
Friskis höör

Kursplan idrott och hälsa bråck på stora kroppspulsådern symptom
carol cox pee
tourism management courses
ai projects for beginners
göra gällande engelska
mt itasca

IDROTT OCH HÄLSA FÖR - GIH

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Kursen innehåller en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa och en översikt över skolämnet Idrott och hälsas historiska framväxt och dess samtida mål, innehåll och arbetssätt. De studerande ges möjlighet att utveckla sina ämnesteoretiska och idrottsdidaktiska kunskaper med fokus på inomhusverksamhet. I delkursen behandlas styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskola på en grundläggande nivå. De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras på en grundläggande nivå i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer. Varje kurs har en kursplan. Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen. Sedan 2011 har Robert Nygren och Elisabeth Lindberg arbetat med att implementera kursplanen för idrott och hälsa i Huddinge kommun.

Förslag till ändringar i läroplaner om Mer rörelse i skolan samt

• beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande • redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa. Innehåll. Kursen består av fyra delkurser. Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas. Undervisning i idrott och hälsa behandlas ur ett samhälleligt perspektiv. Kursplan.

På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa … Implementering av kursplanen för Idrott och hälsa, för en likvärdig undervisning och en samsyn i kommunens skolor. I filmen berättar vi hur vi arbetar med LGR 11 i praktiken. Kursen behandlar också styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskola. De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer. Domarringens skola, Idrott och Hälsa läsår 2016-2017 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING ÅK 1-5: FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE Mål ur kursplan i idrott och hälsa: Syfte: – Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. – Genomföra och anpassa utevistelser … och hälsa för årskurserna 4-6 har en lös koppling till kursplanen i idrott och hälsa.